ข่าวบ้านเฮา

บายศรีสู่ขวัญจากน้องทหารใหม่สู่นักเรียนนายสิบ

                กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญกำลังพลกองทหารประจำการ ที่สอบเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2564 และกำลังพลชั้นประทวนเข้าศึกษาหลักสูตรจู่โจม/ส่งทางอากาศ ท่ามกลางญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดี

                วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี พ.ท.อินทราวุธ ทองคำ ผบ.ร.13 พัน 2 คุณกนกรัตน์ ทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา .13 พัน.2 มอบใบประกาศเกียรติคุณ 10 นาย ที่จบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 332 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับกำลังพลกองทหารประจำการที่สอบเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2564 และกำลังพลชั้นประทวนที่เข้าศึกษาหลักสูตรจู่โจม/ส่งทางอากาศ โดยมีคณะแม่บ้านทหารบก สาขา ร.13 พัน 2 ผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และครอบครัว ร่วมแสดงความยินดี

                ร.ท.นิรันดร สุวรรณคาม นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล ร.13 พัน 2 กล่าวว่า ตามที่หน่วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ส่งเสริมกำลังพลนายทหารประทวน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพิเศษเพิ่มขีดความสามารถตามแนวทางการรับราชการของกองทัพบก ตลอดจนการส่งเสริมให้ทหารกองประจำการของหน่วย เข้ารับการทดสอบเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในโอกาสรับราชการในหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 นั้น มีนายทหารประทวนที่จบการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 332 จำนวน 2 นาย เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ รุ่นที่ 61 และรุ่นที่ 62 จำนวน 5 นาย นายทหารประทวนที่จบการศึกษาในหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ รุ่นที่ 127 จำนวน 4 นาย เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ รุ่นที่ 129 จำนวน 4 นาย ทหารกองประจำการที่จบการศึกษาในหลักสูตส่งทางอากาศ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 332 และเตรียมเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 8 นาย เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 333 และเตรียมเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 3 นาย ปัจจุบันได้เดินทางเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา และทหารกองบประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในขั้นที่ 1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวน 19 นาย รวมทั้งสิ้น 45 นาย

                พ.ท.อินทราวุธ ทองคำ ผบ.ร.13 พัน 2 กล่าวว่า กองทัพบกได้มีนโยบายและส่งเสริมกำลังพลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการรบแบบจู่โจม/ส่งทางอากาศ หรือการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งทุกหลักสูตรล้วนมีความหมายต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้า ในการรับราชการให้กับตนเองในอนาคต ดีใจที่พวกเราทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในทุกหลักสูตรมีความมุ่งมั่นมุมานะ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่เสียสละแรงกายแรงใจ ไขว่คว้าโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอนาคตตนเอง เพื่อพ่อแม่ ครอบครัว สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ก็ขอให้ตั้งใจและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

                ในขณะที่ ญาติพี่น้องและครอบครัว ก็มีความยินดี ดีใจและภูมิใจ ที่ลูกหลานได้รับราชการทหาร และขอบคุณผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ให้โอกาสส่งเสริมสนับสนุนกำลังพล เพื่อความก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button