อบจ.อุดร เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม

0
27

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังล่วงหน้าในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.อุดรธานี ออกปฏิบัติหน้าที่ขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้น้ำไหลระบายได้ทัน ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี จะได้ไม่ท่วมบ้านเรือนประชาชน

                ซึ่งโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะได้เร่งทำในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน ขอให้ประชาชนสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน อบจ.อุดรธานี 042-244393 หรือแจ้งได้ที่ช่องทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ทางอบจ.อุดรธานีจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here