เศรษฐกิจธุรกิจ

เบิ่งอุดรฯเบิ่งโอท็อปสืบสานภูมิปัญญาวิถีอีสาน

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดอุดรธานี จัดงาน “เบิ่งอุดรฯ เบิ่ง OTOP สืบสานภูมิปัญญา วิถีอีสาน” ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

                เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563  ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในเปิดงาน “เบิ่งอุดรฯ เบิ่ง OTOP สืบสานภูมิปัญญา วิถีอีสาน” ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน “เบิ่งอุดรฯ เบิ่ง OTOP สืบสานภูมิปัญญา วิถีอีสาน” ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังแห่งการมีส่วนร่วม และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่มีความผูกพันกับกระบวนการสืบสานการทอผ้ามาแต่ตั้งเดิม นำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ได้พบเห็น ได้สัมผัสถึงความโดดเด่นของภูมิปัญญาของชาวอีสาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการยอมรับและความภาคภูมิใจแก่ผู้บริโภคให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

งานเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผลิตภัณฑ์จากทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร ผ้า ของใช้ เครื่องดื่ม และสมุนไพร ร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 150 บูธ โดยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือ การเดินแบบชุดฟินาเล่ผ้าไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและภริยา ร่วมป็นผู้เดินแบบ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงที่นำสนใจจากเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตลอดการจัดงาน คาดหวังว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และสร้างการรับรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าและถ่ายทอดวิถีการทอผ้าของชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button