ข่าวบ้านเฮา

“ในหลวง” พระราชทานอุปกรณ์การสอบ-ภัตตาหาร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำเครื่องอุปกรณ์ในการสอบ ภัตตาหาร ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลี และผู้เข้าสอบบาลีศึกษา ทุกรูป/คน ทุกสนามสอบ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้เชิญภัตตาหารและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2565 โดยมีพระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ม) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  พระอารามหลวง ถายพระพรชัยมงคล และถวายอดิเรก ซึ่งที่สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส  มีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงจำนวน 685 รูป/คน

การสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

สำหรับการจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2565 เป็นการจัดสอบในระดับ เปรียญธรรมประโยค 1- 4  และบาลีศึกษา 1-4  จัดขึ้นระหว่างวันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีวัดที่เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวง  2 แห่ง  คือวัดมัชฌิมาวาส  พระอารามหลวง   มีนักเรียนเข้าสอบ 685 รูป/คน กรรมการ 70 รูป  สนามสอบวัดศรีนคราราม  ตำบลกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  มีผู้เข้าสอบ 774 รูป/คน  กรรมการ 76 รูป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button