ข่าวบ้านเฮา

อบจ.เตรียมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อชาวอุดร

“วิเชียร” นายก อบจ.อุดรธานี ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดอุดรธานี ก่อนนำเสนอ “ลุ่มน้ำห้วยหลวง” และ“หนองแด”  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพิ่มความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชาวอุดร

                วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.อุดรธานี ชั้น 4 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี ประธานคณะทำงานกำหนดแนวทางในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดอุดรธานี นายสุเทพ สมบูรณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อุดรธานี นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี  ร่วมประชุม

                โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ถึงการลงพื้นที่สำรวจหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และลงพื้นที่สำรวจลุ่มน้ำห้วยหลวง ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และได้พิจารณาแนวทางในการสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่ง โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการสำรวจ และทำประชาคมความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่คร่าวๆ ก่อนนำเสนอผลการสำรวจให้จังหวัดอุดรธานีพิจารณาในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ และเมื่อได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำประชาพิจารณ์ในทุกด้านเพื่อดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพิ่มความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชาวอุดรต่อไป

                นอกจากเรื่องพิจารณาแนวทางในการสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่งดังกล่าว นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้เสนอให้คณะทำงานฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้แก่ การลงพื้นที่สำรวจภูริน  ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานี การลงสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงกับ วัดเขาช่องชาด  ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ  เพื่อพัฒนาจัดทำหอชมวิว และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินทราย ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำพาน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม อ่างเก็บน้ำหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ และอ่างเก็บน้ำบึงชวน ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button