ข่าวบ้านเฮา

เปิด “บ้านอบอุ่น” รองรับผู้เสพผู้ติดยาเข้าบำบัด

อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เปิด “บ้านอบอุ่น” รองรับผู้เสพมารักษาเบื้องต้น ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ไม่สามารถเปิดค่ายบำบัดได้ ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ

                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดบ้านอบอุ่น ตามโครงการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล/หมู่บ้าน โดยมีนายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมือง คุณหมอจันทร์สว่าง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข ปปส. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน

                นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า อำเภอเมืองมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอันดับ 1 ใน 20 อำเภอและแพร่หลายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รุนแรง 125 หมู่บ้าน  เบาบาง 112 หมู่บ้าน และปลอดยาเสพติด 1 หมู่บ้าน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง จึงได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และโรงพยาบาลอุดรธานี ปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 32 ครั้ง การรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ และการเปิดบ้านอบอุ่น อีกทั้งได้ทำโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด จำนวน 19 ตำบล 125 หมู่บ้าน ใช้งบจังหวัด ตำบลละ 10,000 บาท รวม 190,000 บาท ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563

                นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล/หมู่บ้าน โดยบูรณาการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 9 ครั้ง ตรวจปัสสาวะทั้งหมด 544 คน พบผู้เสพยา 85 ราย ส่งตำรวจดำเนินคดี 7 ราย ส่งเข้าศูนย์จำแนกคัดกรองเพื่อบำบัดฟื้นฟู 78 ราย สำหรับขั้นตอนนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด ฝ่ายปกครองจะประสานตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลในพื้นที่เข้าเกลี่ยกล่อม หากมีการต่อสู้ขัดขวางจะให้อุปกรณ์(ไม้ง่าม)ในการระงับเหตุ เมื่อควบคุมตัวได้แล้ว จึงนำส่งรพ.เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ หากเกี่ยวกับสุขภาพจิตรุนแรงจะส่ง รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์เพื่อรักษาตัวต่อไป และในห้วงเมษายน-พฤษภาคม อำเภอเมืองดำเนินการไปแล้ว 5 ราย สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติคือเราขาดข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ร้องเรียน เช่น ผู้ป่วยมีอาวุธ ต่อสู้ ขัดขวาง และยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเรื่องส่งตัวผู้ป่วยไปยัง รพ.จิตเวชเลยฯ

                “บ้านอบอุ่น” เป็นผลสืบเนื่องจากการได้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษาและฟื้นฟู โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีการประกาศเคอร์ฟิว การใช้ Social Distancing เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ไม่สามารถเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนำเข้าบำบัดได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบ้านอบอุ่นมารองรับเข้ามารักษาในลักษณะผู้ป่วยนอก ทั้งผู้เสพปกติและผู้ป่วยทางจิต เป็นสิ่งที่ดี สามารถนำมารักษาเบื้องต้นไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

                นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมที่สำคัญก็คือ การเปิดบ้านอบอุ่น นอกจากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือน้องๆที่หลงผิดไปเสพยาตามปกติแล้ว ณ วันนี้ที่มีปัญหาคือผู้เสพที่มีอาการทางจิตประสาท เพราะจะอาละวาดทำร้ายบุคคลในครอบครัว ทำร้ายข้าวของเป็นเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วน จึงได้มีการเปิดบ้านอบอุ่นขึ้นมา เอาผู้มีอาการทางจิตมาดูแล มาบังคับทานยา ทำสัญญาใจอยู่กันแบบพี่น้อง และก็ได้ผลจริงๆเมื่อมีคนบังคับให้ทานยา หายได้ เพราะจากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อยู่บ้านไม่มีคนบังคับให้ทานยา เมื่อขาดยาก็เลยอาละวาด เราเอามาแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนให้กลับคืนมา เป็นกุศลกับทุกๆฝ่าย ทำด้วยใจ สามารถสร้างชีวิตทำให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ผมถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกภาคส่วน โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ร่วมกันทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข บ้านอบอุ่นแห่งนี้พร้อมที่จะรับ และอยากให้มาดูว่าบุคคลที่มีอาการจิตประสาท เดี๋ยวนี้หายไปแล้วหลายราย เชิญมาเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ

                นายดรณ์ฯ นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวอีกว่า บ้านอบอุ่นแห่งนี้ ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จริงๆธรรมดาแล้ว ค่ายบำบัดที่ง่ายๆแบบนี้ไม่มี การทำค่ายใหญ่ๆจะเอามาดูแล 8-9 วัน ดูแลในภาพรวม ผลออกมาทำอย่างเต็มที่อาจจะได้ผลประมาณ 70-80  เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ามาตรงนี้ดูแลกันไม่กี่คน คนที่สามารถเดินทางไปกลับได้ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าอาการหนักก็สามารถที่จะนอนได้ ซึ่งก็กำลังทำที่พักให้ จึงทำโครงการนี้ขึ้นมาได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่จะขยายไปยังอำเภอต่างๆนั้น โครงการนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการมาประมาณ 1 เดือนที่พักยังทำไม่เสร็จเลย กำลังทำกันอยู่เนื่องจากงบประมาณไม่มี แต่เมื่อเป็นรูปเป็นร่างก็จะรายงานให้หน่วยเหนือผู้บังคับบัญชา รายงานกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อที่อื่นต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button