ข่าวรอบอุดร

แสงสีเสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิถี หนองบัวลำภู งานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” 3-7 ก.ค. ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

                วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สตุลาวดี ปลัดจ.หนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นุนี กุมพลภักดี นักแสดงนำชาวสปป.ลาว แถลงข่าว โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิถีหนองบัวลำภู กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

                นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา หมู่ 7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านส่งเสริมท่องเที่ยวและบริการ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 400 ปี โดยสามารถพบเห็นร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดทุกอำเภอ

                วัดถ้ำสุวรรณคูหา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฎให้เห็นเป็นประจักษ์ เช่น  พระพุทธรูปปูนปั้นปางนาคปรก ศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ประมาณพ.ศ.2115) และยังพบศิลาจารึกที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของถ้ำสุวรรณคูหาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกแห่งหนึ่ง

                จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” ขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองหนองบัวลำภู สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาฯ เสด็จมาประทับที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อหลบหนีภัยสงครามจากอาณาจักรหงษาวดี (ประเทศพม่าในอดีต)มาพำนัก ณ ถ้ำสุวรรณคูหา ประมาณ 8 ปี รวบรวมไพร่พลกลับทำสงครามยึดเอาบ้านเมืองคืน ขณะพำนักที่ถ้ำได้สร้างบ้านาแปงเมือง บูรณปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง ทรงก่อสร้างถาวรวัตถุไว้จำนวนมาก ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ ทรงกัลปนาที่ดินไร่นาให้แก่วัดถ้ำสุวรรณคูหา จังหวัดจึงได้ส่งเสริมวัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดที่รุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว ที่จะได้มาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมหาราชผู้ยิ่งยงพระองค์หนึ่งของประเทศ ที่เคยมาประทับ ณ ถ้ำสุวรรณคูหา และเข้ามากราบสักการะขอพรพระพุทธรูปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราชอีกด้วย

                กิจกรรมภายในงาน นอกจากการแสดงแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยจัดมาก่อน โดยเฉพาะจัดแสดงบนเวทีกลางน้ำ และเบื้องหลังเป็นฉากหน้าผาที่สวยงามตระการตา จัดแสดงทุกวัน 3-7 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 19.00-20.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัด และคอนเสิร์ตศิลปิน นักร้องระดับประเทศทั้งจากไทยและลาว งานแสดงสินค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน นิทรรศการแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญๆในจังหวัด

                จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวไทยในจังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศ รวมทั้งพี่น้องชาวสปป.ลาว ได้เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและร่ำรวย รุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีมิตรไมตรี และความเอื้ออารีต่อผู้มาเยือน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button