ข่าวบ้านเฮา

ในหลวง-ราชินี พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอัคคีภัยที่อุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน มอบให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 27 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่  5 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 8, บ้านเลขที่ 156,  บ้านเลขที่ 88 ไฟไหม้ทั้งสิ้น 3 หลังคาเรือน มีผู้ประสบอัคคีภัย 10 คน โดยมี นางจริญญา  กังน้อย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายธวัช  พรมโสภา นายอำเภอสร้างคอม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ได้นำถุงยังชีพ  กิ๊ฟเซตโควิด 19 เงินสงเคราะห์ผู้ประอัคคีภัย ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม   มอบให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัย  ราย น.ส.ลัลนา นาคคง  บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 12 บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนางจริญญา  กังน้อย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ รักษาการนายอำเภอเมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดาธานี  กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง ขอให้พี่น้องประชาชน ตรวจสอบสายไฟภายในบ้าน หากพบว่าเก่า ชำรุด ให้รีบเปลี่ยน อย่าใช้ปลั๊กไฟฟ้าร่วมกันจำนวนมาก ๆ อย่างเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าค้างไว้ อย่างจุดไฟทิ้งไว้ เพราะจะเป็นอันตราย และอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่ ฝากนายอำเภอบูรณาการความร่วมมือสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มาสำรวจตรวจสอบสายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าตามหมู่บ้าน เพื่อจะได้ให้เจ้าของบ้านเปลี่ยน  เพื่อเป็นการลดการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยทุกครอบครัวให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิต และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยความมีสติ “อุดรธานีไม่ทิ้งกัน”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button