แนะนำมาตรการป้องกันโควิดพ่อค้าแม่ค้าในตลาด

0
5

ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองอุดรธานี  ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอ/สสอ./เทศบาลตำบล/อบต./กำนัน/ผญบ/อสม. ตรวจและให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ผู้ประกอบการ,แม่ค้าในตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบ้านจั่น/ตำบลหนองบัว

                ซึ่งผู้ประกอบการและแม่ค้า ต่างให้ความร่วมมือและจะปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการที่ได้แนะนำในมาตรการป้องกันเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here