ข่าวบ้านเฮา

ส่ง“อัลฟ่าเจ็ท” ปฏิบัติการทำฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ

                กองบิน 23 อุดรธานี ส่งเครื่องบิน “อัลฟ่าเจ็ท” ร่วมบินปฏิบัติการทำฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

                วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานจอดอากาศยาน กองบิน 23 อุดรธานี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ พร้อมคล้องพวงมาลัยและพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักบินและนายทหารที่จะไปปฏิบัติการที่ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารประจำการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

                นาวาอากาศโท นิโรธ จำปาเงิน ผู้บังคับฝูงบิน 231 กองบิน 23 กล่าวว่า กองบิน 23 ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ในการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานให้ทราบว่า ผลการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

                สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2563 นี้  ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องบินของกองทัพอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ร่วมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่สำคัญของประเทศ และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ซึ่งหัวหน้าคณะทำงานส่วนฝนหลวงและดับไฟป่า  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  ได้อนุมัติให้กองบิน 23 จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 อัลฟ่าเจ็ท  จำนวน 2  เครื่อง พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการ กองบิน 23 อุดรธานี และฐานปฏิบัติการกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า การปฏิบัติการฝนหลวงได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินแบบต่างๆปฏิบัติการ อีกทั้งร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งวิจัยการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ และวิจัยการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้น เสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน ซึ่งกองบิน 23 ก็จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button