เศรษฐกิจธุรกิจ

มรภ.อุดรจับมือ วว. เปิดตัวเซรั่ม “ดอกบัวแดง”

รมว.อว.เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เซรั่ม “ดอกบัวแดง” อุดรธานี ที่สกัดจากดอกบัวแดง ภายใต้โครงการวิจัย Co Research เผยผลการวิจัยสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิว พร้อมยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง เพื่อสร้างนวัตอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี

                วันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “ผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะผู้บริหารกระทรวง อว. ส่วนราชการอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ วว. นั้น ถือเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ดำเนินงานรองรับพันธกิจหลัก ของกระทรวง อว. ที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อพัฒนากำลังคนของกระทรวง อว. ให้สามารถทำให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งการวิจัยในขณะนี้เร่งสร้างการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบ BCG (Bio-Circular -Green economy ) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรไทย ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าสูง พร้อมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่หลังสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้เราทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องที่จะต้องเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเน้นการนำจุดแข็งและความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีพลังเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ ถือว่า วว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาร่วมสร้างพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน ด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง แบบ Co research มีการแบ่งงานตามศักยภาพภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมนักวิจัยของกันละกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง ซึ่งได้แก่ เซรั่ม ดอกบัวแดง ให้ครบ value chain เพื่อให้นำงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการพัฒนาต้นน้ำ ส่งเสริมผู้ปลูกดอกบัวแดงในพื้นที่ อำเภอกุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแชแล การพัฒนากระบวนการสกัด และการวิเคราะห์สารสำคัญ Phytochemica ซึ่งพบว่าสารสกัดจากดอกบัวแดง มีสารสำคัญ เช่น สาร flavonoid Proanthocyanidin และ Tannin และเชื่อมต่อสู่การวิจัยของ วว. นำสารสกัดที่ได้จาก มรภ.อุดรธานี ดำเนินการประเมินความปลอดภัย และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว เป็นต้น  เมื่อได้ผลประสิทธิภาพปลอดภัยของสารสกัดจึงนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรั่มจากดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบความพึงพอใจ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์

อีกทั้ง วว. มีทางเลือกให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ในการใช้ประโยชน์สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง วว.มีศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) ที่สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการระดับ SME ที่สนใจผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอางเพื่อทดลองตลาด หากผู้ประกอบการที่สนใจในเทคโนโลยี ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ที่ COS เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตเพื่อทดสอบตลาดก่อนที่จะลงทุนจริงเพื่อลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นทางธุรกิจเครื่องสำอาง ซึ่งจากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ผลงานวิจัยก็พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์ วันนี้ วว. และ มรภ. อุดรธานี ได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหรือผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ทำธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ

ผศ.น.สพ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง คณะผู้วิจัยจาก มรภ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เรามีการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า สามารถลบรอยและเพิ่มความกระจ่างใสของผิวหน้า ผลิตภัณฑ์นี้หลักๆจะมีส่วนผสมของบัวแดง ที่มีสารฟลาโวนอย มีฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระ ยับยั้งกระบวนการลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น ต้านการอักเสบ  ขณะนี้ผู้สนใจเบื้องต้นก็สามารถติดต่อได้ที่ วว. เป็นผู้ดูแลในส่วนของลิขสิทธิ์ ซึ่งแบรนด์เป็นของ มรภ.อุดรธานี และช่วงนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร และที่นำในครั้งนี้เป็นตัวทดลองใช้ และยังไม่ได้กำหนดราคา และผลิตที่ วว. เนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่เราเห็นจุดเด่นคือการใช้งาน ทดสอบประสิทธิภาพของผู้ใช้หลายคนไม่มีอาการแพ้  ผิวหน้าดีขึ้น จุดด้อยจะเป็นเรื่องกลิ่น ก็จะมีการปรับกลิ่นนิดหน่อย แต่โดยรวมแล้วน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด และเอื้อสนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่ดอกบัวแดงไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่จะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปแตกออกไปเป็นจุดเด่นจุดขายของจังหวัดอุดรธานี และอาจจะเป็นสิ่งต้องการของตลาดเมืองจีนที่ชอบสีแดง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button