ข่าวบ้านเฮา

20ปี อัลฟ่าเจ็ท “นักล่า” แห่งกองทัพอากาศไทย

ผบ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การเข้าประจำการในกองทัพอากาศ ของเครื่องบินโจมตีที่ หรือ อัลฟ่าเจ็ต (Alpha Jet) ในความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจที่เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ลานจอด หน้ากองบังคับการ กองบินที่ 23 อุดรธานี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีครบรอบ 20 ปีการประจำการในกองทัพอากาศของเครื่องบินรบโจมตีแบบที่ 7 หรือ “อัลฟ่าเจ๊ท” โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ คณะนายทหาร นักบินและเจ้าหน้าที่ฝูง 231 กองบิน 23 อุดรธานี ร่วมงาน และได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผบ.ฝูง 231 (อดีตและปัจจุบัน) จำนวน 8 นาย

                นาวาอากาศเอก ชนาวี กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบินที่ 23 กล่าวว่า กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรืออัลฟ่าเจ็ท จากกองทัพอากาศเยอรมัน โดยเสนอขายให้กับประเทศไทยในราคามิตรภาพแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล นับเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงและมีความคุ้มค่าอย่างมาก ที่สามารถนำมาในการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการที่สำคัญของกองทัพอากาศ อาทิ โครงการติดตั้งระบบ CHAFF โครงการทดลองสร้างกระเปาะและกระสุนเคมี ซิลเวอร์ไอโอไดด์ ติดตั้งกับเครื่องบินสำหรับฝนหลวงและการยับยั้งลูกเห็บโครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี หรือ TACTICAL DATA LINK เป็นต้น และในปัจจุบันเครื่องบิน alpha jet ได้เข้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา เพื่อสอดคล้องกับระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการพัฒนา บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

                ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กองทัพอากาศหลายภารกิจ อาทิ ภารกิจโจมตีทางอากาศ และภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและพายุลูกเห็บนั่นคือภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง นอกจากนั้นยังได้เคยเข้าร่วมการฝึกที่สำคัญ กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ อาทิการฝึกผสมCOPE TIGER  การฝึกผสม COBRA COLD คอบร้าโกลด์  การฝึกผสม AIR THAMAL  และการฝึกผสม ELANG THAINESIA

                เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 ได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุตามนโยบายของทางราชการและสร้างชื่อเสียงให้กองทัพอากาศอย่างดียิ่งอันเป็นผลสืบเนื่องจากความวิริยะอุตสาหะ ความมีระเบียบ วินัย และความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ กำลังความคิดและสติปัญญา ของข้าราชการฝูงบิน 231 กองบิน 23 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งสามารถพัฒนาตนและองค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศเป็นอย่างยิ่ง ให้ทุกคนรักษาคุณงามความดีเหล่านี้ไว้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติสืบไป

          พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของอัลฟ่าเจ็ทที่ทำให้กับชาติบ้านเมือง ก็คือในเรื่องการทำฝนหลวง ทำให้หลายๆชาติมองเห็นว่า เครื่องอัลฟ่าเจ็ทได้มีบทบาทในเรื่องการช่วยภัยแล้ง กับความทุกข์ยากของประชาชน เป็นสิ่งที่ดีงามพวกเราจะต้องเก็บรักษาไว้ และตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาก็ได้ให้มีการพัฒนายุทธวิธีการเข้าโจมตีสลายพายุลูกเห็บ พัฒนาของอัลฟ่าเจ็ทจะมีการปรับปรุงเรื่อยๆ ให้มีความปลอดภัยในการบินยิ่งขึ้น

                โดยในปี 2563 นี้ ก็ได้วางแผนใหญ่ให้กับเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท จะถูกพัฒนาเป็นเครื่องบินต้นแบบ  ที่จะเป็นเครื่องที่ใช้มันสมองของคนไทย ใส่ปัญญาเข้าไป ติดอาวุธชาญฉลาดเข้าไป ที่สำคัญคือจะมีโปรแกรมสำคัญคือ OSP ที่จะพัฒนาโดยคนไทยติดตั้งใช้งานในเครื่องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบใช้กับเครื่องบินรุ่นอื่นๆต่อไป เราคงต้องรักษาและดูแล บจ.7 ให้ยาวนานต่อไป เพื่อให้เป็นชิ้นงานสำคัญ เป็นผลงานที่ดีเยี่ยมของกองทัพอากาศ ที่จะเป็นต้นแบบของอากาศยานและระบบของอากาศยานในยุคของอนาคตต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button