ข่าวรอบอุดร

แรงงานลาวเข้าประเทศวันแรกคึกคักเข้ากักตัวตามมาตรการ

แรงงานชาวลาว ตาม MOU นำเข้าแรงงาน ชุดแรก 236 คน เดินทางเข้าประเทศไทย รับมาตรการกักตัวที่หนองคายก่อนทำงานกับนายจ้าง

                วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะทำงานเพื่อประสานการทำงานนำเข้าแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจติดตามการเดินทางเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าวชาวลาว หลังจากที่ ศบค. เห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

                นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในครั้งนี้เป็นวันแรกที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กลุ่มแรก จำนวน 236 คน ได้เดินทางจาก สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เข้ามายัง จ.หนองคาย โดยทุกคนได้เข้าสู่มาตรการที่ ศบค.กำหนด จะมีการกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนออกไปทำงานกับนายจ้าง จำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จ.สระบุรี จำนวน 78 คน, บริษัทเอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) จ.นนทบุรี จำนวน 20 คน และบริษัทไอเอฟเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพฯ จำนวน 138 คน โดยแรงงานทุกคนที่เข้ามาได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว เป็นเอกสารประกอบสำคัญในการยื่นขอกลับเข้าทำงานในประเทศไทย หลังจากนี้จะมีการนำเข้ากักตัวยังสถานที่ใช้ในการกักตัวที่หนองคาย มีโรงแรม 12 แห่ง เป็นเวลา 7 วัน และแรงงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมก่อนทำงานด้วย ทั้งนี้แรงงานทั้งหมดนี้สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้ 2 ปี จำนวน 2 ครั้ง หรือ 4 ปี เมื่อครบกำหนดต้องเดินทางกลับประเทศภายใน 30 วัน จึงสามารถกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้เมื่อครบกำหนด หรือเมื่อพร้อมกลับเข้าทำงานเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

                นายมานะ สุขจันทรา ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการผู้จัดการบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทของตนเป็นบริษัทสิ่งทอ เย็บผ้า แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่บริษัทรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเก่าที่ทำงานด้วยกันแล้ว เดินทางกลับประเทศเมื่อ 2 ปีก่อน จากสถานการณ์โรคโควิด 19 เมื่อระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานนานหลายปี ทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวได้อีกครั้ง ทางบริษัทจึงได้ยื่นเรื่องขอนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวกลับ โดยยึดแรงงานต่างด้าวชุดเดิมเป็นหลัก แต่ได้มาไม่ครบ จากเดิมที่มีแรงงานชาวลาวทำงานด้วยประมาณ 500 คน ตอนนี้ได้กลับมาเพียง 78 คน เนื่องจากหลายคนไปทำงานอย่างอื่น บางคนมีครอบครัว เป็นต้น ค่าจ้างแรงงานที่ จ.สระบุรี ตามที่กฎหมายกำหนด 325 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานถูกกฎหมายทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

                ซึ่งในช่วงที่ไม่มีแรงงานต่างด้าว บริษัทประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ขาดแคลนแรงงาน มีการรับสมัครแรงงานชาวไทย มีมาสมัครแต่ทำงานได้ไม่นานก็ออก ทางบริษัทจ้างแรงงานชาวลาวมานานกว่า 10 ปี ให้การดูแลดี มีสวัสดิการที่พักให้ ที่สำคัญสามารถสื่อสารกันได้ง่าย ก่อนหน้านี้เคยจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์แต่สื่อสารไม่ได้จึงได้เลิกจ้างไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button