ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรอบรม “ทำปลาส้ม” ส่งเสริมอาชีพประชาชน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายบัวเรียน ภูศิริต ส.อบจ. อ.หนองวัวซอ เขต 2 อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

                นางสาวปุญณดา หวานพร้อม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ประชาชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายเลิศ รัตนชีวกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร สุนี จำกัด เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

                ทั้งนี้ อบจ. อุดรธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงได้เกิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขต ตำบลอูบมง ได้มีการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้เป็นอาชีพ ลดภาระปัญหาด้านครัวเรือน และเห็นว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประชาชนที่เข้าร่วมจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดอบรมได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button