ข่าวบ้านเฮา

MOU พัฒนาพื้นที่รพ.กู่แก้วสู่เมืองต้นแบบสมุนไพรของอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงพยาบาลกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรแบบบูรณาการโรงพยาบาลต้นแบบอำเภอกู่แก้ว สู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

                ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายรักศักดิ์ เทียนชัย นายอำเภอกู่แก้ว ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจ.อุดรธานี นางสาวนิโลบล ช่วยแสง ผอ.โรงพยาบาลกู่แก้ว ดร.เอกราช ดีงาม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางวารี พันธ์พรม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกู่แก้ว ลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรแบบบูรณาการโรงพยาบาลต้นแบบอำเภอกู่แก้ว สู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ณ โรงพยาบาลกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

                นางสาวนิโลบล ช่วยแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลกู่แก้ว, อำเภอกู่แก้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และภาคประชาชนอำเภอกู่แก้ว ตกลงร่วมมือกันศึกษา วิจัย และพัฒนา”โครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรแบบบูรณาการโรงพยาบาลต้นแบบอำเภอกู่แก้ว สู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่” วัตถุประสงค์เพื่อการร่วมมือเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรในอำเภอกู่แก้ว สู่การเป็นเมืองต้นแบบสมุนไพรของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ในการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้ในการปรุงอาหารให้ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกู่แก้ว สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาลที่สามารถลดความเครียดของผู้ป่วย,ญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกู่แก้ว เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในโรงพยาบาลกู่แก้ว ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

                ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดอุดรธานีในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรของอำเภอกู่แก้ว สู่การเป็นเมืองต้นแบบสมุนไพรของจังหวัดอุดรธานี ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำสมุนไพรที่ได้ ใช้ในการรักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลือก ร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน 

                จากนั้นผู้ร่วมลงนาม ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ “ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรแบบบูรณาการโรงพยาบาลต้นแบบอำเภอกู่แก้ว สู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่” ร่วมกับ หน่วยราชการท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตการทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล มาเผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19  

                ในโอกาสนี้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนากุศลบุญ ในวาระที่ พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี ,พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี  และคณะพระคุณเจ้า ได้มอบโซลาร์เซลล์ จำนวน 110 กิโลวัติ ภายใต้โครงการ โซลาร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลเสียดายแดด) มูลค่า 2,880,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 66,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกู่แก้วอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button