ข่าวบ้านเฮา

รับมอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี มอบถุงปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,000 ชุด

                วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีรับมอบถุงปันน้ำใจโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระมหากุศล เถี่ยนดึ๊ก เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ นายเรืองยุทธ เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ ร่วมพิธี

                นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ“ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ผ่านเครือข่ายพลังบวร โดยการประสานเครือข่ายศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้การช่วยเหลือสนับสนุนปันน้ำใจเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามความเหมาะสม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

               ในการนี้ วัดสุนทรประดิษฐ์ และสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร จังหวัดอุดรธานี และร่วมแบ่งปันน้ำใจ (ถุงปันน้ำใจ) แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน  1,000  ชุด 

                นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ดีใจที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม คือวัดสุนทรประดิษฐ์ และสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ โดยใช้พลังบวร จังหวัดอุดรธานี และจัดทำถุงปันน้ำใจ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันยังคงเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร ห่วงใยซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากเมื่อเกิดภาวะวิกฤตประชาชนชาวไทยจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้ง ขอบคุณทุกๆหน่วยงาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button