ข่าวบ้านเฮา

อุดรเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่อมชงชาที่รพ.อุดรแห่งแรกของจังหวัด

                จังหวัดอุดรธานี เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของกัญชาที่โรงพยาบาลอุดร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่สร้างเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจาเขตสุขาภาพที่ 8 และได้จดทะเบียนตรารับรองจากพาณิชย์จังหวัดเรียบร้อย เปิดนำร่องแห่งแรกที่รพ.อุดรธานี

                เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด “ท่อมชงชา” (Tomchongcha shop by R8way : หรือ ทีทูซีช็อป T2C shop) ณ ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”ท่อมชงชา” โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมงาน

                ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม ทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 กำหนดให้ส่วนของกัญชา กัญชง ดังต่อไปนี้ เปลือก ลำต้น เส้นใบ กิ่ง ก้าน ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

                เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกัญชาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การใช้ประโยชน์ และการสร้างรายได้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยมีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ต่อยอด ให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกและรับรองผลิตภัณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับเครื่องหมายรับรอง และยื่นจดทะเบียนตรารับรองจากพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้ว

                สำหรับร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่อมชงชา เป็นสถานที่ส่งเสริมและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาธิต แลกเปลี่ยน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ภายใต้ชื่อ ร้าน “ท่อมชงชา” โดยมีที่มาดังนี้ ท่อม หมายถึง กระท่อม, ชง หมายถึง กัญชง, ชา หมายถึง กัญชา ซึ่งเปิดดำเนินการในพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลนำร่องแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี

                โดยมีหน่วยงานและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาต และผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ร่วมวางจำหน่ายสาธิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โรงพยาบาลมะเร็ง  วิสาหกิจชุมชน ร้านมาดามพาเท่ห์ ร้านสวีทโฮม และอีกหลายแห่ง เข้าร่วมแสดงสินค้าและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด เพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button