ข่าวบ้านเฮา

ทัพฟ้าอุดร-สิงคโปร์ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้ชุมชน

กองบิน 23 อุดรธานี ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองใหญ่ อุดรธานี หลังทำการปรับปรุง เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศกับชุมชน

                วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหนองใหญ่ เขตเทศบาลนครอุดรธานี นาวาอากาศเอก ณรงค์เดช ห่อเย็น รองผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี ร่วมกับ นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยก กองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะนายทหารจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้ประกอบพิธีส่งมอบการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหนองใหญ่ โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำ พัดลมเพดาน ทาสีพื้นและผนังโดยขอบของศาลา รวมทั้งติดตั้งรั้วตาข่าย โดยมีนางวราภรณ์ ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางนิตยา สุขประเสริฐ ประธานชุมชนฯ นำคณะกรรมการ ชาวชุมชน ให้การต้อนรับ

                นางนิตยา สุขประเสริฐ ประธานชุมชนหนองใหญ่ กล่าวว่า เดิมชุมชนได้ใช้ศาลาแห่งนี้ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นความร่วมมือกันของพี่น้องในชุมชน และศาลามีสภาพเก่าเริ่มไม่สวยงาม ภายในอาคารค่อนข้างร้อน ไม่พร้อมในการใช้งานกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ ชุมชนเราดีใจที่ทางกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มาสำรวจพื้นที่ และคัดเลือกให้ทางชุมชนได้โอกาสในการรับการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ ขอบคุณที่ได้มีมิตรไมตรีจิต ห่วงใยชุมชนเห็นความสำคัญ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                นาวาอากาศเอก ณรงค์เดช ห่อเย็น รองผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า การที่กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาที่ชุมชนหนองใหญ่แห่งนี้ เพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 และยังเป็นภารกิจของทางกองบิน 23 ที่จะมาพบปะพี่น้องโดยรอบกองบิน ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ ในทุกๆครั้ง ที่กองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ ในการฝึกบินครั้งนี้ อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง เราจำเป็นต้องฝึกนักบิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบิน ยังเป็นการรักษาน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติ  อีกทั้งยังเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ

                จึงอยากจะแจ้งให้กับทางชุมชนได้รับทราบ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษา เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชนเกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางกองบิน 23 ตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยเหลือได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button