ข่าวบ้านเฮา

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ(หลวงตามหาบัว)เตรียมส่งมอบงาน 1 พ.ค.64

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในส่วนของอาคารพระเจดีย์ พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ แล้วเสร็จแล้วกว่า 99.99% เปอร์เซ็นต์ เหลือเก็บรายละเอียดส่วนห้องจัดแสดงนิทรรศการ และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  กำหนดส่งมอบงาน 1 พฤษภาคม 2564

                เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  ที่ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาส วัดป่านาคำน้อย, พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด), พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ พระอาจารย์สามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม ตำบลวังไม้แดง อำเภประทาย จังหวัดนครราชสีมา. และพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ กรรมการฯ คณะผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา ควบคุมงาน ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการก่อสร้าง พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ภายใต้โครงการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจของจังหวัดอุดรธานี  วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งบรรพชิตและฆราวาส เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พร้อมร่วมเยี่ยมชมการทดสอบระบบมัลติมีเดียจัดแสดงประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)


                โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ ทีมสยามรีโนเวท เป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

                สำหรับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ก่อสร้างบนพื้นที่ 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  พระเจดีย์แห่งนี้ นับเป็นศิลปกรรมไทยองค์สำคัญองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9

                สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันในส่วนของโครงสร้างซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด ควบคุมการทำงาน โดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า 99.99  เปอร์เซ็นต์ ยังเลยเก็บรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการ 6 ห้อง ที่จัดแสดงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า , ธรรมของพระพุทธเจ้ากับหลวงตาพระมหาบัว ,ประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  , หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร โครงการช่วยชาติ เพื่อให้ข้อคิด เตือนสติ ประชาชนพุทธบริษัทสี่  ได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการ  ที่องค์หลวงตามีอเนกนานนับประการต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย และภูมิทัศน์รอบบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล โดยที่ประชุมหารือและกำหนดส่งมอบงานในวันที่  1 พฤษภาคม 2564 นี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button