ข่าวบ้านเฮา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เตรียมสอน ก่อนเปิดเทอม

ดร.นิรุตต์ บุญแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Online สำหรับครูในยุค New Normal เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ใน “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ By Online UDVC Platform” โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button