ข่าวบ้านเฮา

เซ็นทรัล อุดรธานี ยกระดับเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชาวอุดรทุกคน

                หลังสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในจังหวัด ทางศูนย์ฯได้มีการเตรียมพร้อมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ Screening เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้น ที่ และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มที่ทุกวัน พร้อมยกระดับมาตรการเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ประกอบไปด้วย

                1.ปฏิบัติตามคำสั่งของสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วยการปิดให้บริการ โซน Foodpark เป็นการชั่วคราวทันที 7 วัน ตั้งแต่เย็นวันที่ 26 มิ.ย. เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกใน ทำความสะอาด Extra Deep Cleaning

                2. ตรวจคัดกรองเชิงรุก พนักงานบริเวณชั้น G ทั้งหมด 100% ทันที และได้แยกกลุ่มเสี่ยง, มีการกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ และเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ทั้งหมด เข้าทำงานแทนทันที สำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการดูแล และควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เรายังคงมีมาตรการในการ Intensive Tracking และ Screening อย่างเข้มข้น อาทิ

• บันทึกประวัติพนักงานภายในศูนย์การค้าทุกคน

•บันทึกและประเมินประวัติการเดินทางหรือพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงของพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกสัปดาห์

• มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจอาการข้างเคียงโดยละเอียดก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า

• ตรวจสอบ Timeline โดยละเอียด กรณีมีผู้ติดเชื้อ เพื่อตรวจสอบสาเหตุการติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อคัดกรองไม่ให้ปฏิบัติงานในศูนย์การค้า

• กักตัวผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อในวันที่ 7 และ วันที่ 14 ของการกักตัวซ้ำอีกครั้ง

• คุมเข้มมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด

                3.ทางศูนย์ได้ระดมกำลังพนักงานแม่บ้านกว่า 100 ชีวิต ปฏิบัติการ Extra deep cleaning ทั่วทั้งศูนย์การค้า เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัส ทั่วบริเวณ Foodpark อีกทั้ง มีการทำ Big Cleaning เชิงรุกเป็นประจำทุกวันหลังปิดให้บริการ

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ห่วงใย ใส่ใจ และตระหนักถึงสุขภาพของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ เราคุมเข้มมาตรการเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ขั้นสูงสุดอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ

1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด

2) ย้ำมาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด

3) การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย

4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก

5) ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ

                ศูนย์การค้า ห่วงใยทุกท่าน และพยายามทำทุกวิถีทางที่จะดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button