ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

0
208

จังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงโปรดฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และเป็นรากฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความอยู่ดี กินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติสืบมา อีกทั้งยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

พร้อมกันนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานปล่อยขบวนรถ “หน่วยเฉพาะกิจพิชิตขยะ” รถดับเพลิงหอสูง รถน้ำ รถเก็บขยะ เพื่อจัดเก็บขยะและทำความสะอาดถนนสายต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และสร้างความตระหนักรู้แก่ชาวอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “อุดรธานีสะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรา”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงโปรดฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และเป็นรากฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความอยู่ดี กินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติสืบมา อีกทั้งยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ

เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

พร้อมกันนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานปล่อยขบวนรถ “หน่วยเฉพาะกิจพิชิตขยะ” รถดับเพลิงหอสูง รถน้ำ รถเก็บขยะ

เพื่อจัดเก็บขยะและทำความสะอาดถนนสายต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และสร้างความตระหนักรู้แก่ชาวอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “อุดรธานีสะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรา”

พื่อจัดเก็บขยะและทำความสะอาดถนนสายต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และสร้างความตระหนักรู้แก่ชาวอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “อุดรธานีสะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรา”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here