ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรอบรมทำปลาส้มส่งเสริมอาชีพประชาชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนาย อบจ.อุดรธานี เปิดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “ทำปลาส้ม” เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี” ณ ร.ร.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายกอบจ.อุดรธานี นายวัชรพล ขาวขำ ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.อุดรธานี นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 9 ร่วมงาน ได้รับการต้อนรับจาก นายพินิจ ไตรนบธนะรัตน์ นายก อบต.นิคมสงเคราะห์ พร้อมคณะ

                นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้า สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ประชาชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)และเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นายเลิศ รัตนชีวกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร สุนี จำกัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน ซึ่งมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

                ซึ่งนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ. อุดรธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงได้เกิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขต ต.นิคมสงเคราะห์ ได้มีการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้เป็นอาชีพ ลดภาระปัญหาด้านครัวเรือน และเห็นว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประชาชนที่เข้าร่วมจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button