ข่าวบ้านเฮา

รับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ประกอบพิธี รับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี คนเก่าและคนใหม่ ที่ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

                วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้มีพิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 และให้ พลตรีบุญสิน พาดกลาง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1

                โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21, หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย, หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และร่วมแสดงความยินดี

                พลตรี สวราชย์ แสงผล กล่าวว่า นับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ตลอดเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจ  ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย และสานต่อแนวนโยบายที่อดีตผู้บัญชาการที่ได้ริเริ่มไว้ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                ด้าน พลตรี บุญสิน พาดกลาง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งอดีตผู้บัญชาการทุกท่าน ได้พัฒนาหน่วยไว้เป็นอย่างดี การย้ายไปในครั้งนี้ของ พลตรี สวราชย์ แสงผล ก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นความภาคภูมิใจของหน่วย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนตนเองก็ได้รับความไว้วางใจ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและชื่อเสียง ดังเช่นผู้บัญชาการในอดีตได้ปฏิบัติมา และจะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาหน่วย ให้มีประสิทฺธิภาพต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button