เศรษฐกิจธุรกิจ

กทท.หนุนที่พักคุณภาพเน้นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) อบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จภาคอีสาน หนุนที่พักคุณภาพ  เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนานาชาติ มณฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นางวรธีรา สุวรรณศร ผอ.กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นางปทิตตา ตันติเวชกุล ผอ.กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายสุเทพ เกื้อสังข์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมเปิดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และ อพท. จัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคอีสาน 

                สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)ครั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามสภาวการณ์โลก และพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว

                การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ดและสกลนคร มีผู้เข้าอบรมรวมกว่า 250 คน ทั้งนี้มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local a like และ Blogger ด้านการท่องเที่ยว เพจไปไหนดี

                การให้สินเชื่อรายบุคคลจากธนาคารออมสิน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การป้องกันไวรัสโควิด-19 และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 ในพื้นที่ภาคอีสาน ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button