ข่าวรอบอุดร

“แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล”ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมสินค้าผ้าทอพื้นเมือง  และผลิตภัณฑ์ชุมชน งาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สาก ” Episode 4 ชม ชิม ช้อป อาหาร ของดีของเด่นจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

                วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ณ ลานวัฒนธรรม สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจ.หนองบัวลำภู นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอต่างๆที่มาออกบูธจำหน่าย งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี หนองบัวลำภู”แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” Episode 4 และเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผวจ.หนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สตุลาวดี ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโอท็อป ร่วมพิธี

                นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภูมีประวัติความเป็นมายาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปีจากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานกมุททาลัยบุรีรัมย์ จนเป็นเมืองหนองบัวลำภูในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีทรัพยากรและภูมิปัญญาที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่น่าสนใจและควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอยู่หลายอย่าง กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า  ซึงเรามีกลุ่มผ้าพื้นเมืองถึง  515 กลุ่ม สมาชิกมากกว่า 12,018 ครอบครัว และเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงระดับประเทศ

                ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า และสินค้าชุมชน จึงได้จัดงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป สินค้าเกษตรมากกว่า 100 บูธ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สุดตระการตานำโดย อแมนด้า ชาร์ลีน ออบดรัม Miss Universe Thailand 2020 และ มิสแกรนด์ 4 ภาค และเหล่านายแบบนางแบบชั้นนำระดับประเทศ เป็นการเผยแพร่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นการพัฒนาผ้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ร่วมวิถีร่วมสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดบูธจำหน่ายสินค้า, การประกวดรำวงคองก้าเมืองลุ่มภู, การประกวดอาหารพื้นถิ่น และการประกวดกระเช้าของขวัญ OTOP ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังขวัญใจประชาชน อาทิ เมษา วงษ์เทวัญ, เอ็กซ์ ธนดร, ต๋อง ขวัญชัย, วง Parata และอาร์ม ชุติมา เป็นต้น

                นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูให้ดีขึ้น ตามแนวทาง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” โดยนำมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ถูกถ่ายทอดสืบสานจากอดีตถึงปัจจุบันมาผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล ตลอดทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดให้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button