วิ่งการกุศลสู้โควิด 30 ปีนิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

0
12

สาขานิเทศศาสตร์  มรภ.อุดรธานี  Kick off  กิจกรรมวิ่งการกุศลสะสมระยะทาง Virtual Run “30 ปี นิเทศศาสตร์ 30 กิโลเมตร สู้ภัยโควิด” 

ผศ.ดร.กฤฏต์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วิ่งการกุศล 30 ปี นิเทศศาสตร์ 30 กม.สู้ภัยโควิด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ ลานบัว คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

อาจารย์ณพล ธนาวัชรากุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู จวบจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลิตบัณฑิต นิเทศศาสตร์ออกรับใช้สังคมกว่า 3,000 คน ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 คณะกรรมการสาขาวิชาเห็นถึงโอกาสอันสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ประกอบกับช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงได้เสนอกิจกรรมวิ่งแบบเวอร์ชวลรัน สะสมระยะทาง “30 ปีนิเทศศาสตร์ 30 กม. สู้โควิด-19 ” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ศิษย์เก่าและครอบครัว พร้อมประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมวิ่งรณรงค์การออกกำลังกายต้านภัยจากไวรัสโควิด-19

ซึ่งเป็นกิจกรรมการสื่อสาร รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเดิน-วิ่ง และมีส่วนร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถือเป็นการให้บริการวิชาการนิเทศศาสตร์สู่สังคม และรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมอบเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานีช่วยภัยโควิดอีกทางหนึ่ง โดยผู้สมัครสามารถสะสมระยะทาง และแจ้งผลจำนวน 30 กิโลเมตร ผ่านแอปพลิเคชั่น thaifit (ไทฟิต) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here