ข่าวบ้านเฮา

หมอเตือนไม่ควรสักเจาะภัยร้ายโรคตับอักเสบ

                โรงพยาบาลอุดรธานี จับมือภาคีเครือข่าย จัดประชุมเรื่อง “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” พร้อมตรวจคัดกรองโรค ให้ความรู้ตลอดถึงการรักษา หมอเผยเป็นโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เพศสัมพันธ์ และการสักเจาะ ซึ่งทางที่ดีไม่ควรทำเพราะติดง่าย

                วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์โอฬาร วิวัฒนาช่าง  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” โรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี โดยมีบุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน เข้าร่วมประชุม

                แพทย์หญิงอิญชญา แสนศักดิ์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า ตับอักเสบ เป็นสภาวะที่มีการอักเสบเกิดการทำลายของเซลล์ตับ ทำให้การทำหน้าที่ต่างๆของตับผิดปกติ อาการแสดงพบได้ตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ผลลัพธ์ของตับอักสบเรื้อรังพบได้ทุกวัย ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ส่วนน้อยอาจเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง คือ โรคตับแข็งโรคตับวาย มะเร็งตับ ซึ่งโรคดังกล่าว มีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งใน ด้านการรักษาและค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตในการทำงาน และยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรคตับและแนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาตนเอง

                โครงการนี้ จัดมาตั้งแต่ปี 2554 ในวันตับอักเสบโลก ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกๆปี แต่เนื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งการจัดงานปีนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์วันตับอักเสบโลก ปี 2563 เป้าหมาย “กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ภายในปี 2573” วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี และการทำงานของตับและไฟโบรสแกน การให้ความรู้ ตลอดจนถึงการรักษา สร้างเครือข่ายผู้ป่วย โรคตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้ดูแลโรคตับ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานี และบริษัท มายลันธ์ (ประเทศไทย)

                นายแพทย์โอฬาร วิวัฒนาช่าง  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่า โรคไวรัสตับอักเสบบีและซีนั้นเป็นโรคติดเชื้อติดต่อได้หลายทางที่สำคัญก็คือ จากแม่สู่ลูก จากเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน จากทางเลือดคือสักเจาะหรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน พอติดเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะตับ ทำให้ตับอักเสบ นานเข้าจะเกิดภาวะตับแข็ง ไม่ดื่มเหล้าก็เป็นได้ เมื่อตับแข็งแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งจากแม่ไปสู่ลูกนั้นปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีฉีดให้กับเด็กทุกคนอยู่แล้ว โอกาสที่ลูกติดจากแม่แทบไม่มีแล้ว ส่วนทางเพศสัมพันธ์ก็คงต้องป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย เพื่อไม่ให้ติดต่อไปยังผู้อื่น

                นายแพทย์โอฬารฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการใช้เข็มฉีดยา ปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งเราใช้เข็มครั้งเดียวก็ทิ้ง โอกาสติดก็มีน้อยมากอยู่แล้ว ทางหนึ่งที่ติดง่ายคือสัก เจาะ ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรสักหรือเจาะตามร่างกาย ถ้าจำเป็นต้องสักก็ต้องดูร้านที่มีมาตรฐาน มีการทำลายเชื้อที่เข็มอย่างปลอดภัย แต่ทางที่ดีไม่ควรสัก เจาะ จะดีกว่า และการติดเชื้อทางอื่นโดยการรับประทานอาหารร่วมกันน้อยมาก แต่โดยมารยาทควรใช้ช้อนกลางจะดีกว่า เพราะจะเป็นการป้องกันโรคอื่นๆด้วย

                ขณะที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) หรือ HDC เปิดเผยสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งตับ (ชนิดเซลล์ตับ) ปี 2563 ณ วันที่ 30 ต.ค.63 ทั้งประเทศ 4,389 ราย อัตราตาย = 6.69 ต่อประชากรแสนคน (ชาย 3,049 ราย, หญิง 1,340 ราย) จังหวัดอุดรธานี 212 ราย อัตราตาย = 13.43 ต่อประชากรแสนคน (ชาย 145 ราย, หญิง 67ราย)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button