ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรอบรมเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค และส่งเสริมอาชีพ 

องค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี อบรมเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและยังต่อยอดเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

                วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค และส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565”  ของ อบจ.อุดรธานี โดยมี ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภา ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 นายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 2 ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 150 คน

                นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้า สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาและผลิตอาหารเพื่อการบริโภคได้ด้วยตนเอง และยังสามารถจัดทำเป็นอาชีพสร้างรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ให้ประชาชนมีแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการบริโภค ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

                นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นการลดภาระลดค่าใช้จ่าย โดยอบจ.ฝึกอาชีพให้ ก็หวังว่าจะต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนมีอยู่มีกิน ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ให้ประชาชนลำบาก และยังมีโครงการต่างๆอีกมากมาย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยากให้ประชาชนทุกคนได้ฉีดกันทุกคน ก็เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button