ข่าวบ้านเฮา

สสว.พัฒนาเครือข่ายทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเวทีพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ปี 2565 เพื่อยกระดับการบริการและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME

                วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสุจิดา เหมเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สสว. นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร นางปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ

                นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดทำแผนส่งเสริม SME ของประเทศ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้ว สสว.ยังมีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Sevice Center :OSS) ทำหน้าที่เพื่อเชื่อมโยงแผน นโยบาย โครงการและมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ของ สสว. ในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ SME และผู้ใช้บริการได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม SME ในภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของ สสว. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME

                นอกจากนี้ สสว. ยังได้ร่วมกับ 5 เครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ SME ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านต่างๆในพื้นที่ ร่วมเป็น “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือ อสสว.เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัด และร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ในพื้นที่ อีกด้วย

                การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ครั้งนี้ ก็มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ และ อสสว. เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ให้เป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผน นโยบาย สสว. และสอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์จังหวัดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง

                นายวิชิต นันทวรวัน กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีของ อสสว. หรืออาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกใหม่ในการส่งเสริม SME  ในระดับพื้นที่ ความตั้งใจของเราถ้ามีการกระตุ้นให้ถึงระดับชุมชนฐากรากได้จริงๆ ก็จะสุดยอดมาก เพราะพลังทางเศรษฐกิจจะเริ่มต้นจากเล็กๆ การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME เราพยายามผลักดันกระตุ้นให้ชุมชนทำแผนตนเองขึ้นมาเฉพาะพื้นที่ วันนี้เราเริ่มต้นที่ระดับจังหวัด ต่อไปจะกระจายลงข้างล่าง และพัฒนาเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ เราจึงต้องมาเติมกำลัง ความคิด ความต้องการความเป็นจริง ดูว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร

                นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เป็นความร่วมมือของ สสว.และจังหวัดอุดรธานี ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เราตั้งเป้าไว้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันนี้สินค้าต่างๆที่อุดรมีอาจจะไม่มีความเหมาสม ไม่ทันสมัย ยังไม่ก้าวสู่สากล ครั้งนี้ก็จะได้รับความรู้จากสสว.เพื่อพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี รวมถึงเงินทุนสนับสนุนต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนตามเป้าหมาย เราจะต้องเป็นผู้นำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button