ข่าวบ้านเฮา

นายกอบจ.อุดรยกเสาเอกเสาโทศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหลวง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ณ รพ.สต.บ้านหลวง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมี นายบารมี อินทรสมบัติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ณัฐยศ ผาจวง ส.อบจ.อด. อำเภอเพ็ญ เขต 1 นายแพทย์วิชัย ชัยจิตวณิชกุล นายก ทต.เพ็ญ, นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายก อบต.เพ็ญ, พันตำรวจเอกวิธ มุทธสินธุ์ นายก ทต.นาข่า ผู้นำชุมชน ทั้ง 17 หมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

                นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยนาพู่ เมื่อปี 2551 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง เมื่อปี 2562 ตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดบอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหลวง จะมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสหสาขาวิชาชีพ ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ในทุกกลุ่มวัย เน้นการให้บริการตั้งแต่ การส่งเสริมสุขภาพ , งานป้องกัน ,ควบคุมโรค , งานรักษาพยาบาล , งานฟื้นฟูสภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภค จะมีเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนทั้งแพทย์ ,พยาบาล , แพทย์แผนไทย , นักกายภาพ และนักวิชาการสาธารณสุข

                นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน พึงตระหนักว่าตนได้ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานแนวคิดสําคัญ ทุกบริบทการบริการคือการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านให้พึ่งตนเองทางสุขภาพให้มากที่สุด ด้วยการสร้างสุขภาพที่เหมาะสมที่บ้าน ใช้บ้านเป็นเรือนเป็นที่ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น เสมือนกับว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองแบบปฐมภูมิควบคู่กันไป เพื่อลดสภาวะพึ่งพิงในสถานพยาบาล สุดท้ายนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองอยู่เสมอให้ห่างไกลโรคภัยต่างๆ และรอดพ้นจากโรคโควิด – 19

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button