ข่าวบ้านเฮา

เชิญแท่นบรรจุศิลาฤกษ์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารพระเจดีย์

คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดเกษรศีลคุณ ร่วมพิธีเชิญแท่นบรรจุศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโน ) ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารพระเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดเกษรศีลคุณ


                วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่อาคารพระเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดเกษรศีลคุณ นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเชิญแท่นบรรจุศิลาฤกษ์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารพระเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโน)โดยมีพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาด พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานี  พระเถรานุเถระ พุทธศาสนิกชน และประชาชนร่วมพิธี

                นายกอบเกียรติ กาญจนะ ไวยาวัจกรวัดเกษรศีลคุณ กล่าวว่า หลังจากที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ละสังขาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 คณะศิษยานุศิษย์ฯ ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ต่างเห็นพ้องที่จะสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงตาในฐานะ “ถูปารหบุคคล” ผู้สร้างคุณูปการานัปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงานและคําสอนที่เทศนาในโอกาสต่างๆมากกว่า 13,000 กัณฑ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นองค์ประธานคณะผู้ออกแบบ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับสนองงานของพระองค์โครงการนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล  (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

                เมื่อแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกับวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดอุดรธานี ได้เริ่มดำเนินการโดยตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่องค์หลวงตาละสังขารครบ 6 ปี และสรรหาบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงาน ซึ่งได้เลือก บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากัด เป็นที่ปรึกษา และพิจารณาเลือกบริษัท ส. บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้างหลัก โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 และการก่อสร้างอาคารพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์  ได้มีความคืบหน้ามาถึงปัจจุบันมากกว่า ร้อยละ 90

                โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ช่วงที่ผ่านมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการฯ และองค์ประธานคณะผู้ออกแบบมาโดยตลอด โดยได้เสด็จทรงประกอบพระราชพิธีที่สำคัญๆ และเสด็จทรงติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน อาทิ พิธีเททองคำหล่อยอดฉัตร และฉัตรทองคำชั้นที่ 1 พิธีเททองหล่อพระประธานและรูปเหมือนพระมหาเถระ 3 รูป พิธียกยอดฉัตรทองคํา

                สำหรับศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ที่ประกอบพิธีเชิญขึ้นประดิษฐานบนอาคารพระเจดีย์ ที่ระดับสูง + 8.88 เมตร ในวันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธี เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556  เวลา 09.09 น. และวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ได้ดูแลเก็บรักษาแท่นบรรจุศิลาฤกษ์นี้ไว้           

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button