คึกคักงานกาชาดมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ

0
477

คึกคัก ประชาชนแห่ซื้อมะม่วง ของดีหนองวัวซอ ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีทั้งนอกและในฤดูมากที่สุดของจังหวัด โดยเฉพาะ มะม่วงน้ำดอกไม้ ส่งออกขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแต่ละตำบล และการออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ประจำปี 2562 โดยมีนายบรรพต ยาฟอง ปลัดจ.อุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกอบจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอหนองวัวซอ ร่วมงาน


นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวว่า อำเภอหนองวัวซอ ได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 โดยเริ่มแรกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเมื่อปี 2533 โดยการระดมทุนจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วง จากนั้นถึงวันนี้ งานมะม่วงแฟร์ ได้กลายเป็นงานประจำปีของอำเภอหนองวัวซอ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงชื่องานอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “งานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ” จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน อำเภอหนองวัวซอ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 5,893 ไร่ เกษตรกร 455 ครัวเรือน มีผลผลิตทั้งนอกฤดูแล้งในฤดูประมาณ 6,297 ตันต่อปี เฉลี่ย 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถส่งออกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้อำเภอและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้ติดต่อประสานงานให้เกษตรกรมีโอกาสไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตของตนเองในตลาดต่างประเทศ และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น


ในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายมะม่วงแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี ของแต่ละตำบล เช่น ผ้าไหมขิด ของดีอีกอย่างหนึ่งของอำเภอหนองวัวซอ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและการจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา งานจัดระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามว่าการอำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here