นายอำเภออุดรธานี ปักเขต “วิสุงคามสีมา” คืออะไร?

0
865

วันที่22ธันวาคม2561เวลา09.30น.นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานปักเขต วิสุงคามสีมา ณ วัดอรัญญเขต บ้านหนองบัว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี

วิสุงคามสีมา (อ่านว่า วิสุงคามะสีมา) แปลว่า เขตแดนส่วนหนึ่งจากแดนบ้าน คือที่ดินที่แยกต่างหากจากที่ดินของบ้านเมือง เป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้สร้างอุโบสถโดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ

ส่วนการสร้างอุโบสถจะต้องแจ้งไปยังเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดจะให้ภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่ตรวจสอบการสร้างอุโบสถที่ได้ทำการจัดสร้างขึ้นใหม่และให้วัดนั้นทำหนังสือขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ที่ที่พระราชทานแล้วจะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกเขต เครื่องหมายนี้เรียกว่า นิมิต หรือที่เรียกกันว่า ฝังลูกนิมิต

ภายในวิสุงคามสีมานิยมสร้างโรงอุโบสถไว้เพื่อทำสังฆกรรม การที่จะได้เป็นอุโบสถถูกต้องตามพระวินัยนั้นจะต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อน แล้วพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันสวดถอนพื้นที่ทั้งหมดในเขตสีมานั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นสีมาเก่า เรียกว่าถอนสีมา หลังจากนั้นจึงสวดประกาศให้เป็นพื้นที่นั้นเป็นสีมา เรียกว่า ผูกสีมา ทำดังนี้จึงจะเป็นสีมาหรือเป็นอุโบสถถูกต้องตามพระวินัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here