เทคโนฯอีสานเหนือมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

0
295

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการ กอศ. ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.อุดรธานี นายภาคภูมิ บุผมาศ ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวว่า วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี 2544 โดยมีนายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพสาขา บัญชี การขายการตลาด คอมพิวเตอร์และช่างยนต์ เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวไปแล้ว 15 รุ่น สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กุมภวาปี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งปี 2548 ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ทั้งสองแห่งได้จัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านทวิภาคี ด้านกิจกรรม


นอกจากนี้ วิทยาลัยฯยังมอบทุนศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และมอบทุนให้กับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมามอบให้กับอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 ทุน ปริญญาตรี 1 ทุน เป็นเงิน 1,742,410 บาท มอบทุนให้กับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 1,800,930 บาท และทุนศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 170 ทุน เป็นเงิน 6,450,000 บาท อาจารย์ที่ได้รับทุนในระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 10 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาแล้ว 10 ทุน


ในปีนี้ วิทยาลัยฯได้พิจารณามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 19 ทุน และมอบทุนสำหรับบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน และทุนต่อเนื่องระดับปริญญาเอก 1 ทุน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 649 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 407 คน รวมทั้งสิ้น 1,056 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here