เยาวชนอุดรฯ คว้า 5 รางวัล วาดภาพระดับโลก

0
743เด็กอุดรฯ โชว์ลวดลาย ตบ 5 รางวัล การแข่งขันวาดภาพระดับโลก “PMAC 2019 World Art Contest” กลับบ้าน พร้อมย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงโรค NCDs จากพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิต

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดการประกวดการแข่งขันวาดภาพระดับโลก “PMAC 2019 World Art Contest” พร้อมรับรางวัล จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเยาวชนทั่วโลกส่งภาพเข้าร่วมประกวดการวาดภาพกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้อุดรธานีมีเยาวชนเข้าร่วมส่งภาพเข้าประกวดในการแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดการตระหนักถึง โรคที่ไม่ติดต่อ NCDs เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง ซึ่งล้วนมาจากพฤติกรรมจากการกินและการใช้ชีวิตในแต่ละวัน พร้อมย้ำให้รู้จักการป้องกัน

ทั้งนี้จิตกรรุ่นเยาว์จากอุดรธานี สามารถคว้า 5 รางวัล มาครอง โดยเป็นประเภททีมทั้งหมด ได้แก่ รางวัล Young Artist Recongnition Prize ระดับอายุ Under 9 years old (Painting & Drawing) 2 รางวัล

A050


A044
รางวัล Young Artist Recongnition Prize ระดับอายุ Under 9 years old (Painting & Drawing) 2 รางวัล

A050 ด.ญ.พริมรตา ไตรทิพวรชัยกุล
ด.ญ.ภูริชญา เลิศสุบิน
ด.ญ.วิรัลพัชร สีตะธนี
A044 ด.ญ.พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์
ด.ช.นิติธร พลสิมมา
ด.ช.ธนากฤต แสงวุธ

รางวัลที่ 3 ระดับอายุ 9-13 year old (Painting & Drawing) 2 รางวัล

B061

B061 ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนวิภาสชัย
ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ จารุไชยกุล
ด.ญ.เมลานี โรซาเลีย ฟาน เดอร์ ฮาม

B080

B080 ด,ช.ฐปน สรรพกิจกำจร
ด.ญ.สรีมล ภักดีขจิตพันธ์
ด.ญ.สิรยากร ทรงผาสุก


รางวัลชนะเลิศอันดับ2 ระดับอายุ 14-17 years old (Painting & Drawing)

C033


C033 นายจักรภัทร รักญาติ
น.ส.ชนิตร์นันทน์ อึ้งเจริญไพศาล
น.ส.กรีณรัตน์ วัชรพงศ์จรัส

โดยทุกท่านต่างดีใจที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับโลก และต้องฝึกฝนพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพ่อแแม่ และคูณครูผู้สอนทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here