รพ.อุดรประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

0
268

โรงพยาบาลอุดรธานี เรียก ผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และห้ามบุคลากรเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด


วันนี้(30 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ได้เชิญผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในโรงพยาบาลอุดรธานี กว่า 30 คน มาร่วมพูดคุยและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ห้ามผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในโรงพยาบาลอุดรธานี จ่ายสินบนให้กับบุคลากร และห้ามบุคลากรเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด โดยให้สัจจะวาจาว่าจะซื่อตรง ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ใดๆในหน่วยงาน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.อุดรธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ มีงานพัฒนาปรับปรุงเยอะเป็นโรงพยาบาลของประชาชนทุกคน การจัดซื้อจัดจ้างในบางครั้ง ไม่ต้องการราคาที่ต่ำที่สุด แต่เราเน้นความพอดีเหมาะสมและความรวดเร็วของงาน ระบบการดูแลต่อเนื่องเพราะเราต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเรื่องการจ่ายเงินเราสนองตอบต่อนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เร่งรัดการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการเร็วที่สุด เพื่อให้เงินได้เกิดการหมุนเวียนตามระบบ


ส่วนบุคลากรท่านใดในโรงพยาบาลอุดรธานี ใครเรียกรับผลประโยชน์ ให้มาบอกตนเองและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ จะจัดการขั้นเด็ดขาด ส่วนท่านใดอยากบริจาคให้โรงพยาบาล สามารถทำได้แต่ต้องเป็นโรงพยาบาลเท่านั้น สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เรามีใบอนุโมทนาบุญให้ โรงพยาบาลอุดรธานี ต้องการให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้ดูแลโรงพยาบาลอุดรธานีด้วยความรวดเร็ว เพราะเราต้องให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
ในการประเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ ผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในโรงพยาบาลอุดรธานี ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะปัญหาต่างๆ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นอย่างดีว่า จะไม่จ่ายสินบนให้กับบุคลกากรโรงพยาบาลอุดรธานีท่านใดท่านหนึ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here