บุญเดือน 3 สืบสานประเพณีภูไท

0
441

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียนและภาคีเครือข่ายคนภูไท จัดงานบุญเดือน 3 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานบุญเดือน 3 “สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮีตปู่มิเฮ้ออย่า ฮีตย่ามิเฮ้อเส” ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายปิยะพงษื บูญส่ง นายอำภอศณีธาตุ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอศรีธาตและใกล้เคียงร่วมงาน


นายอริสมันต์ บุตรอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง กล่าวว่า ประชาชนตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ เป็นคนไทยชนเผ่าหนึ่งที่อพยพย้ายถิ่นมาจากเมืองแถน เมืองบก เมืองวัง เขตรอยต่อของประเทศลาวและเวียดนาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 คนภูไทนายูง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดถือธรรมเนียม พิธีกรรม ประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เช่นภาษาพูด การแต่งกาย พิธีกรรม วิถีความเป็นอยู่ อาหาร เครื่องมือประกอบอาชีพ มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือกันทำงานและเมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ชาวภูไทจะทำพิธีไขประตูเล้าสู่ขวัญข้าว ก่อนการนำข้าวลงจากเล้ามากินหรือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป ซึ่งการเฉลิมฉลองบุญเดือน 3 นี้ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของภูไท และมีการสักการะบูชาดวงวิญญาณท่านอัญญาหลวง ผู้ที่คนภูไทตำบลนายูงให้ความเคารพมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล รวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองในหมู่คนภูไท พร้อมต้อนรับญาติมิตรแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน


การจัดงาน “สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮีตปู่มิเฮ้ออย่า ฮีตย่ามิเฮ้อเส” ประจำปี 2562 เป็นการรวมพลังแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของคนภูไทยที่โดดเด่นพร้อมนำเสนอสู่สายตาชาวโลกผ่านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาดั้งเดิม ให้ผู้คนจากชุมชนท้องถิ่นอื่นได้รู้จัก การจัดงานในวันนี้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต การละเล่นทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนภูไท ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here