“รู้ไว้ก่อนกา” กอ.รมน.ภาค 2 ให้ความรู้ด้านกฎหมายเตรียมการเลือกตั้งปี 62

0
216


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 จัดอบรมเสริมสร้างการรับรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 60 และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และเทิดทูลรักษาไว้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับอดีตทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร ที่จังหวัดอุดรธานี


วันนี้(15 มกราคม 2562)ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหน้าคณะทำงานประสานมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับอดีตทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร ในสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี โดยมี พลตรีสายัน ทัศศรี รองหัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายชูวิทย์ เพชรล้ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสมศักดิ์ พวาศิริ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง 


ทั้งนี้ เป็นการประชุมประสานข้อมูลด้านสิทธิ์การสงเคราะห์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายทหารผ่านศึก เพื่อความมั่นคง พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กฏหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และสอดแทรกพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยในทุกย่อมหญ้า ที่ได้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย ให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อให้เป็นเครือข่ายขยายองค์ความรู้ นำกลับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเทิดทูลรักษาไว้ซึ่งสภาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป
นอกจากนี้ นายชูวิทย์ เพชรล้ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังเป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับอดีตทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here