ก.พาณิชย์จับมือท็อปนำสินค้าเกษตรขึ้นห้าง

0
416

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างโมเดลการเชื่อมโยงเกษตรกรและภาคประชาชน ขายสินค้าใน “ตลาดจริงใจ” โดยผนึกกำลังกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ พร้อมต่อยอดเป็นสินค้าอินทรีย์มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม ประเดิมที่อุดรธานี ก่อนปูพรมอีก 9 จังหวัดทุกภูมิภาค ตลอดปี 2562 หวังช่วยสร้างยอดขายให้เกษตรกร 3 พันล้านบาท


เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้(28 มกราคม 2562)ที่ลานกิจกรรม ข้างสตาร์บัคส์ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมสินค้าเกษตร จากเกษตรกรท้องถิ่นและเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกับท็อปส์ มาร์เก็ต สร้างโมเดลค้าปลีกรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ตลาดจริงใจ” เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและภาคประชาชนเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า โดยมี นายอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กก.บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ร่วมงาน


นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้สินค้ามีตลาดรองรับที่แน่นอน จึงได้สร้างโมเดลค้าปลีกรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ตลาดจริงใจ” ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์ทั้งจากในจังหวัดและจังหวัดรอบข้าง เข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลอดทั้งปี โดยจังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดนำร่องที่จำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 300 รายการ หมุนเวียนไปตามฤดูกาลตลอดทั้งปี จาก 50 ตำบล 20 อำเภอ ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง
นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน นำสินค้าจากเกษตรท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสมาชิกครอบคลุม 21 จังหวัด เข้ามาจำหน่ายสินค้าในห้างตลอดทั้งปี และในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์จะต่อยอดสำเร็จจากโมเดลตลาดจริงใจครั้งนี้ โดยการขยายโมเดลตลาดจริงใจ Farmers’ Market นี้ให้ครอบคลุมจังหวัดหัวเมืองเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี ขอนแก่น ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา กรุงเทพ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าโมเดลตลาดจริงใจจะสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 3 พันล้านบาทต่อไป
นายบุณยฤทธิ์ฯ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางในอนาคต กระทรวงพาณิชย์มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดเป็นสินค้าอินทรีย์มูลค่าสูงและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยจะผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเป็น Super body ที่มีเครือข่ายการผลิตที่มีพลังและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และมีเครือข่ายการค้าและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้ที่มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here