รวมพลังจิตอาสาพัฒนาระบบส่งน้ำช่วยภัยแล้ง

0
270

สมาคมกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำซีด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอสม.ในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสืบสานระบบส่งน้ำ “หลวงปู่เพียร วิริโย” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมขอโครงการปิดทองหลังพระวางท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร


นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสืบสานระบบส่งน้ำหลวงปู่เพียร วิริโย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่บริเวณริมสระหลวง หน้าวัดป่าบ้านหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนายกองโทภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ นายกสามาคมกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำซีด อดีตนายอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำซีด เข้าร่วมกิจกรรม


นายกองโทภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ นายกสามาคมกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำซีด กล่าวว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ มีล้ำห้วยซีดไหลผ่าน อันเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอบ้านผือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลบ้านค้อ ได้อาศัยน้ำในลำห้วยซีดดำเนินชีวิตมาโดยตลอด แต่ปัญหาของชาวตำบลบ้านค้อนั้น แม้จะมีน้ำในลำห้วยซีดตลอดทั้งปี แต่พอถึงฤดูแล้งกลับไม่สามารถนำน้ำชาวลำห้วยซีดมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร หรือดำรงชีวิตในรูปแบบอื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ


ดังนั้น ชาวตำบลบ้านค้อกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมตัวกันตั้งสมาคมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำซีด” เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถนำเอาน้ำจากลำห้วยซีดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง และทางสมาคมฯได้เล็งเห็นความสำคัญของรูปแบบการสร้างระบส่งน้ำของหลวงปู่เพียร วิริโย อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองกอง ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาคิดสร้างสรรค์ขึ้น โดยสร้างระบบส่งน้ำที่นำเอาน้ำจากลำห้วยซีดมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างได้ผล สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีลักษณะการเปิดทางน้ำจากลำห้วยซีด เข้าสู่บุ่งวังฮ่างอันเป็นแก้มลิงแห่งหนึ่งของลำห้วย แล้วใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นสู่คลองไส้ไก่ ให้น้ำไหลตามระดับลงสู่ท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ


นายกองโทภูมิชัยฯ กล่าวต่อไปว่า ระบบส่งน้ำที่หลวงปู่เพียร วิริโย ได้สร้างไว้ถือเป็นคุณค่าและเป็นด้วยแบบแห่งภูมิปัญญาที่สมควรจะอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ให้คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบส่งน้ำของหลวงปู่ฯ จะมีคุณต่าสักเพียงใดก็ตาม เมื่อเวลาล่วงเลยไปนาน ไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพียงพอ ทำให้ระบบส่งน้ำชำรุดทรุดโทรมไม่เกิดคุณค่าในการส่งน้ำอีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบส่งน้ำได้เกิดคุณค่ากลับคืนมา และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นหลัง และที่สำคัญคือ เพื่อให้เกิดตัวแบบ (Model)ของการนำน้ำจากลำห้วยซีดมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ
นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบส่งน้ำของหลวงปู่เพียร วิริโย ที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้ ด้วยภูมิปัญญา สมควรที่คนรุ่นหลังจะได้จดจำเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะเพื่อเอาชนะภัยแล้ง จึงขอให้รักษามรดกของหลวงปู่ฯเอาไว้ และสืบสานต่อยอดให้บังเกิดผลและเจริญงอกงาม ไปในพื้นที่อื่นๆอย่างจริงจัง หากมีอะไรที่เป็นปัญหาเกินขีดความสามารถของประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานท้องถิ่นถิ่น คือ อบต.บ้านค้อ ก็ขอให้รายงานให้ทางอำเภอทราบ จะได้พิจารณาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ และทราบว่าท่านายกสมาคมฯจะมีการเสนอขอโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อวางท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและจะของบประมาณจากทางราชการในการขุดลอกเปิดทางน้ำจากลำห้วยซีดเข้าสู่บุ่งวังฮ่าง ซึ่งตนเองพร้อมที่จะประสานงานและให้การสนับสนุนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here