กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

0
297

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ร่วมกับกิจกรรม “รวมพลังคนราชภัฎทำดี TO BE NEMBER ONE” รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้(30 มกราคม 2562)ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กยศร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” และกิจกรรม “รวมพลังคนราชภัฎทำดี TO BE NEMBER ONE” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NEMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดยมีนายภาณุพงษ์ เพชรร่วง ผู้แทนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นายจุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และการรับบริจาคโลหิตก็เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อย่างที่ทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้ง ปัจจุบันกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี 2562 ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คน และคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้านซีซี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

ถือเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here