อุดรเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

0
269

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากปีที่ผ่านมา พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งได้มีการร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ


นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีแนวทางการดำเนินการ ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ในหัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะเดียวกันจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตก็จะต้องลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาการตั้งด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบบูรณาการในพื้นที่ 20 อำเภอ รวม 41 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันอุบัติเหตุด้านวิศวกรรมจราจรบนเส้นทางสายหลัก สายรอง การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน


นอกจากนี้ ยังมีร่างประกาศวาระจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “3ส 1 ป คนอุดรมีวินัยขี่มอเตอร์ไซต์ใส่หมวกกันน็อค” เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมวินัยจราจรผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และขอความร่วมมือสื่อทุกแขนง หอกระจายข่าว สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีวินัยขี่มอเตอร์ไซต์ใส่หมวกกันน็อคให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ชุมชน ต่อเนื่องตลอดปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here