ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุดรธานีเมืองกีฬา

0
312

จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองกีฬา(Sports City) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และหาแนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน


นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อประชุมหาแนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล


นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ได้ประกาศจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)ประจำปี 2561 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กระบี่และอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การตั้งเมืองกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค จังหวัดอุดรธานีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองกีฬา ดังกล่าว


นายสิธิชัยฯ กล่าวต่อไปว่า หลังจากได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ ด้วยความยินดีเนื่องจากเห็นว่าจังหวัดมีศักยภาพพร้อมทุกด้าน จึงต้องมีการขับเคลื่อนแสดงพลังให้เห็นว่าเราเป็นเมืองกีฬา จึงต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนว่าเราดำเนินการอย่างไร และได้มีการหารือกันในเบื้องต้น เพื่อที่ผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด ก็จะสามารถของงบประมาณมาสนับสนุนได้ในทุกช่องทาง โดยยุทธศาสตร์ที่ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นนั้น ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้ประชาชนสนใจมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จะด้วยรูปแบบอะไรก็ได้ 2.ยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.ยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อการเป็นมืออาชีพ 4.ยุทธศาสตร์กีฬาอุตสาหกรรมเพื่อการกีฬา และ5.ยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการขับเคลื่อนแนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา


ซึ่งมีการประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)อุดรธานีเมืองกีฬา อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการกีฬา และเบื้องต้นได้จัดทำแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการคือ โครงการวิ่งปั่นรวมพลังสู่เมืองกีฬา โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดรธานี คัพ 2019 โครงการฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2019 เพื่อการท่องเที่ยวอุดรธานี รวม 21,214,000 บาท ขณะเดียวกันเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สามพร้าว) ระยะ 2 โดยก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 5,000 ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศ อัฒจันทร์ และป้ายบอกคะแนน ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคำนึงถึงความพร้อมและความคุ้มค่าในการดำเนินการรวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here