หัวหน้าคณะทำงาน กร.ทบ.ตรวจเยี่ยม มทบ.24

0
285
หัวหน้าคณะทำงาน

หัวหน้าคณะทำงาน ด้านกิจการพลเรือนทหารบก ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยมณฑลทหารบกที่ 24 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 61 ) ที่มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม .อุดรธานี พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง หัวหน้าคณะทำงาน ด้านกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมมณฑลทหารบกที่ 24

โดยมีพลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พันเอกพิทักษ์ จันทร์เขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 พันเอกรัชกฤช แดงไธสง หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 24 ให้การต้อนรับ

โดยพลเอกสิงห์ทอง หมีทอง หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมคณะ ได้ถวายเครื่องสักการะพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในปี 2562 ให้ทางหน่วยได้นำไปปฏิบัติเพื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่บ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมือง เพื่อเยี่ยมและพบปะประชาชนในโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ และเยี่ยมชมโครงการรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา พร้อมได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 20 ผืน และถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด ให้กับผู้สูงอายุในบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์

พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า ทางมณฑลทหารบกที่ 24 ได้ให้ความสำคัญกับความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชน ตามชุมชนและหมู่บ้าน ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เพื่อนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และส่งต่อให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป โดยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เป็นการใช้กลไกการทำงานร่วมกัน ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการต่าง ๆ และจิตอาสา มุ่งเน้นเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเป็นลำดับแรก ๆ

ด้านโครงการรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา ได้จัดรถเกี่ยวข้าวออกช่วยเหลือชาวนาประจำปี 2561 โดยให้ ร้อย.รส.ฯ ประจำพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ เสนอเป้าหมายในการเกี่ยวข้าว โดยคัดเลือกชาวนาที่เป็นคนดี แต่ยากจน มีความเสียสละ ช่วยเหลืองานส่วนรวม ขาดแคลนแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา จนกว่าเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในเขตอำเภอต่างๆ. เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานและ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here