ข่าวบ้านเฮา

ชาวบ้านดีใจทัพฟ้าไทย-สิงคโปร์ช่วยเหลือชุมชน

                กองบิน 23 ร่วมกับ ทอ.สิงคโปร์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ ชุมชนดงวัด เขตนครอุดร พื้นที่รอบการฝึกบิน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านเสียง

                วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ชุมชนดงวัด เทศบาลนครอุดรธานี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช  ผู้บังคับการกองบิน 23 นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ นาวาอากาศตรี นอแมน เทียว ผู้บังคับฝูงบิน 143 พร้อมคณะนายทหารจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้ทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ส่งมอบการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และห้องน้ำ ของชุมชนดงวัด  โดยมี นางสมุทร พฤกษาภิรมย์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี นางพร จันทร์แซม ประธานชุมชนดงวัด คณะกรรมการชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบ พร้อมแสดงความขอบคุณทางกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ที่ให้การช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้

                นางพร จันทร์แซม ประธานชุมชนดงวัด กล่าวว่า ดีใจมากที่ทางกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาสำรวจพื้นที่ และได้คัดเลือกให้ชุมชนเราได้รับโอกาสในการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ ซึ่งศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ อยู่เขตรั้ววัดโยธานิมิต เราใช้พื้นที่แห่งนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นศูนย์รวมของชุมชน ให้ทุกคนได้พบปะกันในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะผู้อาวุโสที่มีเวลาว่างจากการทำงาน ได้มาพบปะพูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ทางคณะกรรมการและพี่น้องชุมชนดงวัด ต้องขอขอบคุณที่ท่านและคณะที่ได้มีมิตรไมตรีจิต ห่วงใยและเห็นความสำคัญของพี่น้องในชุมชนดงวัด จากนี้คณะกรรมการและพี่น้องชุมชนดงวัด จะได้ใช้สิ่งที่ท่านได้มอบให้ ทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหวังไว้ในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มามอบสิ่งดีๆให้กับทางชุมชนดงวัดแห่งนี้อีก

                นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช  ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า ชุมชนดงวัดนี้ อยู่ใกล้กับกองบิน 23 เป็นภารกิจที่มาพบปะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับกองทัพอากาศ ซึ่งในทุกๆครั้งที่ได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกร่วมกันมานานหลายปี รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศสิงคโปร์ เราจำเป็นต้องฝึกนักบินของกองทัพให้มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสบการณ์ในการบิน เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ปัจจุบันความเจริญเข้ามาทำให้มีบ้านพักอาศัยของประชาชนรอบกองบินเป็นจำนวนมาก และการฝึกบินอาจทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในภารกิจนี้ ซึ่งเราได้ปรับแผนการบินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

                “ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษา เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชน เกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้ทางกองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ ก็จะทำตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือได้”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button