ข่าวบ้านเฮา

ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุชัมบดี ขาวขำ นายศักดา เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายยิ่งใหญ่ กองทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง เขต 9 นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีนายประสงค์ สุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นายสุระพล พรภิรมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมสำรวจด้วย

                อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน มีพื้นที่ 2,200 ไร่ กักเก็บน้ำได้สูงสุด 6,444,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุม 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาดี ตำบลบ้านตาด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งแหล่งน้ำมาจากลำน้ำห้วยริน ตำบลหนองโฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมของชุมชน ที่ใช้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และกรมชลประทาน ได้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อไปแล้วหลายครั้ง (การกำจัดวัชพืช) และในครั้งนี้จะสำรวจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานี

                นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ต้องการที่จะร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อเพื่อประโยชน์ชองชุมชน แต่การพัฒนานั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จุดชมวิวทางธรรมชาติ จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จุดออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำด้วย เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และตระหนักรักห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด 19 หมดไปในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button