กีฬา-บันเทิง

30 สาวงาม ชิงธิดาผ้าหมี่ขิดงานทุ่งศรีเมืองอุดรปี 2563

1. นางสาวพรทิพย์ ทองปาน อายุ 24 ปี ครู ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอศรีธาตุ 2.นางสาวนรดา อินลา อายุ 23 ปี ธุรกิจส่วนตัว ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอนายูง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.นางสาวอายูมิ ซูซูกิ อายุ 19 ปี นักเรียน ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอพิบูลย์รักษ์ 4.นางสาวปิยะดา นาราษฎร์ อายุ 20 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด DS Clinic ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง 5.นางสาวเพรงพร จันทรบุบผา อายุ 18 ปี นักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 6.นางสาววรารัตน์ เวียงพลละออม อายุ 20 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 7.นางสาวสุริยะพร ล้านคำ อายุ 24 ปี ธุรกิจส่วนตัว ผู้ส่งเข้าประกวด เทศบาลตำบลหนองบัว 8.นางสาวธัญสุดา เสนาฤทธิ์ อายุ 22 ปี นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอเมืองอุดรธานี 9.นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร อายุ 23 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด บ.อุดรกระจกรถยนต์ จก. 10.นางสาวศิริมาดา ศิริวัฒนกาญจน์ อายุ 18 ปี นักเรียน ผู้ส่งเข้าประกวด โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม

                11.นางสาวกรกนก โนนทิง อายุ 20 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี 12.นางสาววิลาสินี สมนา อายุ 20 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด One Home/พม.อุดรธานี/บมจ.โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม 13.นางสาวเอมอร วรเจริญ อายุ 24 ปี ธุรกิจส่วนตัว ผู้ส่งเข้าประกวด สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 14.นางสาวศุภลักษณ์ พานทอง อายุ 18 ปี นักเรียน ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอหนองแสง 15.นางสาวกนกวรรณ วิรุณพันธ์ อายุ 19 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด อปท.ศรีธาตุ 16.นางสาวฐิติพร หาจัตุรัส อายุ 24 ปี ฟรีแลนซ์ ผู้ส่งเข้าประกวด อบต.อุ่มจาน/ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 17.นางสาวทิพย์สุดา อินทะนู อายุ 23 ปี ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอกู่แก้ว 18.นางสาววารินทร์ ธนะวงษ์ อายุ 14 ปี เสมียน ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอกุดจับ 19.นางสาวอภิชญา เนตรมุข อายุ 19 ปี นักเรียน ผู้ส่งเข้าประกวด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี 20.นางสาวสุกัญญา วงศ์ปัญญาดี อายุ 23 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.อุดรธานี

                21.นางสาวลิซ่า เทียเอรา อายุ 16ปี นักเรียน ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอกุมภวาปี 22.นางสาวพัชรี ชมวงษ์ อายุ 24 ปี รับราชการ ผู้ส่งเข้าประกวด เทศบาลเมืองบ้านดุง 23.นางสาวฤทัยรัตน์ โคตรสาร อายุ 24 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด บ.คำภิระยศ จก. 24.นางสาวอริสรา สุธรรมฤทธิ์ อายุ 19 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด สาขาวิชาการเงิน มรภ.อุดรธานี 25.นางสาวภรปภัช เกษมชัยเลิศ อายุ 20 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด บริษัท วีทีแหนมเนือง จำกัด  26.นางสาวศรุตา ผิวโพธิ์ อายุ 18 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด ไอยรากรุ๊ป 27.นางสาวจารวี สุทธิบริบาล อายุ 22 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ Flowbar 28.นางสาวสุพัตรา สุมงคล อายุ 21 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด อปท.หนองแสง 29.นางสาวจิระดา เสนาอาจ อายุ 19 ปี นักศึกษา ผู้ส่งเข้าประกวด เทศบาลเมืองหนองสำโรง และ 30.นางสาวปิยธิดา มิตตัสสา อายุ 20 ปี นักศึกษา สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

                โดยรอบตัดสิน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยจะคัด 30 คนเหลือ 10 คน เพื่อตอบคำถาม ชิงธิดาผ้าหมี่-ขิด รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 มีเกณฑ์ให้คะแนนทั้งรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ มารยาท การแต่งกายที่มีความเหมาะสมสวยงาม บุคลิกภาพ ท่าทางการเดินความสุภาพอ่อนโยน นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจมหาชน โดยนับคะแนนจำหน่ายดอกไม้ ตำแหน่งขวัญใจขวัญภาพสื่อมวลชน โดยการ Vote ของคณะกรรมการตัดสินช่างภาพสื่อมวลชน ตำแหน่งชุดแต่งกายผ้าพื้นเมืองยอดเยี่ยม จะมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสิน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button