สหกรณ์ฯรวมพลัง เก็บเกี่ยวข้าวโพด หลังนา

0
321

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม การตลาด นำการผลิต ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการ “สหกรณ์หนองคาย สานใจเป็นหนึ่งเดียว รวมพลัง เก็บเกี่ยวข้าวโพด หลังนา” โดยนำเกษตรกร บุคลากร สมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์ ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(27 มี.ค. 62) สหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดยนายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย และนายนพรัตน์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดให้มีกิจกรรม การตลาด นำการผลิต ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการ “สหกรณ์หนองคาย สานใจเป็นหนึ่งเดียว รวมพลัง เก็บเกี่ยวข้าวโพด หลังนา” โดยนำเกษตรกร บุคลากร สมาชิก คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ ผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากบริษัทที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่กว่า 7 ไร่ของนางนราพร แสนวงค์ บ้านโคกสว่าง ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา สืบเนื่องมาจากช่วงที่ทำนาปรังจากมีปัญหาในเรื่องของราคาข้าวและเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับที่ผ่านมาปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต้องมีการนำเข้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มองเห็นความสำคัญในการปลูกพืชที่มีตลาดรองรับอยู่แล้ว เกษตรกรปลูกแล้วมีที่ขายและมีราคาที่แน่นอน

ซึ่งสหกรณ์ก็ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา กิจกรรมฯในวันนี้เกิดขึ้นจากการที่แรงงานขาดแคลน และอยากให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รู้ว่าการเป็นเกษตรกรนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยมาก บุคลากรจะได้เรียนรู้และมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ทางด้านนายสุรัช พิลาฤทธิ์ เกษตรอำเภอท่าบ่อ เปิดเผยถึงพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และแนวทางในการส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึ้น ว่าในอำเภอท่าบ่อ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ จำนวน 68 ราย พื้นที่ปลูกรวม 361 ไร่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เกษตรกรได้ทำการปลูก เกษตรกรยังไม่มีความมั่นใจ คาดว่าปีต่อไปเกษตรกรจะมีความมั่นใจหันมาเข้าร่วมโครงการฯมากขึ้น

เนื่องจากแหล่งรับซื้อก็อยู่ที่อำเภอท่าบ่อ พื้นที่อำเภอท่าบ่อ เองก็มีความเหมาะสมในการปลูกฯมากกว่าทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย สามารถให้ผลผลิตในการปลูกที่สูง เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ตัน/ไร่ ถือเป็นพืชที่จะเข้ามาทดแทนพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง และเป็นพืชที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในอนาคต อีกทั้งรัฐบาลได้มีการประกันราคา ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ทางด้านนายประเสริฐ ดวงก้อม กรรมการผู้จัดการ บ.ป.เกษตร เจ แอนท์ เอฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัด กล่าวว่า ขณะนี้ขาดโพดเลี้ยงสัตว์ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ประมาณ 2.6 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ที่เข้ามารับซื้อข้าวโพดในโครงการฯ ยังมีความต้องการข้าวโพดอีกเป็นจำนวนมาก เพราะในพื้นที่ใน 4 จังหวัดที่ทางบริษัทเข้าไปรับซื้อยังมีปริมาณข้าวโพดไม่เพียงพอ ขณะนี้ยังมีความต้องการรับซื้ออีก 5 – 6 หมื่นตัน ในส่วนของจังหวัดหนองคายขณะนี้ได้ไม่เกิน 5 พันตัน.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here