คนพื้นที่พอใจ“Shibuyaอุดรฯ” ยังต้องเตรียมตัวอีกมาก

0
519
“Shibuyaอุดรฯ”

         เจ้าของพื้นที่หลายชุมชนพึงพอใจในการจัดทำปฎิบัติการเมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริงด้วยTactical urbanism ที่แยกสถานีรถไฟอุดรธานีหรือที่พูดกันว่า “Shibuyaอุดรฯ” เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา ใช่ช่วงเวลา16.30-19.30 เพื่อทดลองโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินของคนจังหวัดอุดรธานีในพื้นที่ดาวน์ทาวน์

          เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา13.30 ณบริเวณชานชาลา สถานีรถไฟอุดรธานี ทางสมาคมผังเมืองไทย  นำโดยนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทยร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานกองทุนวิจัย หรือสกว. เครือข่ายUdon29 และมาดีอีสานได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังผลสรุปการทดสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเป็นไปในทิศทางใดซึ่งมีประชาชนและประธานของชุมชนต่างๆบริเวณสี่แยกสถานีรถไฟอุดรธานีมาร่วมรับฟังและพร้อมเสนอแนะถึงการทดลองในครั้งนี้รวมทั้งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภำอุดรธานีที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังด้วย

          ซึ่งจากการทดลองประชาชนในพื้นที่สี่แยกสถานีรถไฟอุดรธานีต่างพึงพอใจกับโครงการนี้เป็นส่วนให้และอยากให้พัฒนาโครงการให้เป็นรูปธรรมเพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดดาวน์ทาวน์ของอุดรธานีซึ่งทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ในเรื่องการคมนาคมที่จะต้องจัดบริการรถโดยสารให้บริการประชาชนมายังพื้นที่นี้เพื่อลดการใช้รถส่วนตัวและแก้ไขปัญหาของรถติดหรือจอดไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการจัดการร้านค้าอาหารเครื่องดื่มข้างทางให้เป็นระเบียบเพื่อให้เป็นStreet foodsเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินซื้อของกินจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดทั้งเส้นทาง

การจัดการในเรื่องการจราจร และระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ให้สอดคล้องกับโครงการ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดทำเพื่อสงค์เสริมให้ผู้คนในพื้นที่ให้ความสนใจในการเดินเท้ามากกว่าการใช้ยานพาหนะ เพื่อสุขภาพ และเพื่อการลดทรัพยากร การแก้ไขปัญหาการเดินข้ามถนนในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยหรือรวมตัวกันอยู่จำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญและจุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทุกๆอย่างเกี่ยวคล้องและต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเป็นลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here